VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

Set?ídit podle: Název titulu | Jméno autora | datum zahájení prodeje

Amor tiranno
290 K?  CD
8595017415920
více informací
Amor tiranno

Italské milostné písn? 17. století z Lobkowiczké sbírky v ?echách

Ivana Bilej Brouková: soprán, Markéta Cukrová: mezzosoprán, Jan Krej?a: teorba, barokní kytara, renesan?ní loutna, Miloslav Študent: arciloutna, barokní kytara, renesan?ní loutna, Petr Wagner: viola da gamba, Tomáš Reindl: perkuse

Svaté lásky Labirynth
Není k dispozici
350 K? noty
8595017420504
více informací
Michna, T?ma
Svaté lásky Labirynth

Stylové varhanní skladby Jaroslava T?my inspirované slavným vokálním dílem Adama Václava Michny (výb?r z ?eské mariánské muziky, 1647)
Vedle Michnova originálu (s vybranými slokami ke zpívání) je vždy za?azena p?vodní T?mova, ovšem dobová kompozice.

Noty pro varhany, p?íp. jiný klávesový nástroj
76 stran, formát A4 na ší?ku, vazba V1

Antonín Jemelík - Deleted History
190 K?  CD
8595017420726
více informací
Fišer, Jemelík, Slavický, Sluka
Antonín Jemelík - Deleted History

Luboš Fišer: IV. Sonáta pro klavír (Památce Antonína Jemelíka)
Luboš Sluka: Sonata per pianoforte (Památce Antonína Jemelíka)
Klement Slavický: Sonáta pro klavír „Zamyšlení nad životem (Antonínu Jemelíkovi in memoriam)
Antonín Jemelík: T?i melodramy
Antonín Jemelík / Luboš Sluka: Ukolébavka pro zp?v a klavír

Barbora K. Sejáková, klavír
Terezie Švarcová, soprán
Marie Tomášová, recitace

 

Svaté lásky Labirynth
290 K?  CD
8595017420627
více informací
Michna, T?ma
Svaté lásky Labirynth

stylové varhanní kompozice Jaroslava T?my inspirované slavným vokálním dílem Adama Václava Michny (výb?r z ?eské mariánské muziky, 1647)

varhany z Kruhu (1627) – Dóm sv. Št?pána, Litom??ice
 

Stamicové
Koncerty a sonáty
Pavel Verner: hoboj, Michael Verner: fagot
?eský komorní orchestr (?ídí Jana Vlachová) a ?lenové Nového Vlachova kvarteta
Rožmberská kapela
Angelica belta

Št?pán Kaniak: fidula, drnkací strunné a dechové nástroje
Pavel Polášek: dechové nástroje, cimbálek
Mario Mesany: dechové nástroje, nin?ra, dudy, perkuse, um?lecký vedoucí
Št?pán Mesany: dechové nástroje, varhanní portativ
Erika Reitschmiedová: harfa, drnkací strunné nástroje
Libor Žídek: zp?v, perkuse

hosté
Šárka Langerová: zp?v, Ond?ej Sokol: pozoun, Richard Šeda: cink, Jan Linhart: perkuse
a d?tský sbor

Varhanní knížka - Jaroslav T?ma
350 K?  CD
8595017415623
více informací
Johann Sebastian Bach
Varhanní knížka - Jaroslav T?ma
varhany postavil v roce 2004 Vladimír Šlajch z Borovan pro kostel Sv. Petra v n?meckém Bruchsalu

"Nikdo p?ed Bachem a patrn? ani po n?m nedosáhl tak vycizelovaného kompozi?ního mistrovství polyfonní prací s tématem i protiv?tou, sou?asn? ale i silného emo?ního ú?inku využitím prvk? barokní tónové symboliky. Vzdechy bolesti, téma K?íže, Adam?v pád, and?lská k?ídla, strhující radost, to vše jsou atributy, které Bach dokonale v?lenil do hudby logicky plynoucí, harmonicky bohaté a zárove? p?irozen? zn?jící, povznášející i duchaplné."
Hlavou dol? aneb Bacchanalistica
350 K?  CD
8595017414527
více informací
Michael Pospíšil, Ritornello
Hlavou dol? aneb Bacchanalistica
Co jsou to vlastn? ta „Bachanalistika“? Ne, nebojte, nejde o dot?rnou podbízivost velkému Johannu Sebastianovi (i když i on jist? rád hodn? jedl!), nejde ani o muzikologickou expertýzu jeho díla nebo hygienik?v rozbor pitnosti vody z potoka (der Bach = n?mecky potok). Své jméno vzaly bujné opulentní radovánky od Bakcha, „patrona žraní a chlastání“ - ano, to když víno te?e potokem! Jistou etymologickou asociaci skýtá i jiné n?mecké slovo, totiž der Bauch = b?ich, p?íbuzný našeho bachoru krav. Bacchanti, a jim p?íbuzní vaganti byli pak ti - v?tšinou študenti - kdo se toulali od university k universit?, od m?sta k m?stu, od hospody k hospod?, žebrali, svád?li, rádi se najedli a napili. Od st?edov?ku je potulný živel žák? a študent? p?íbuzný našim dnešním bezdomovc?m. Ale...
< p?edchozí
1 2 3 4 5 6 7 8 910
11..19 následující >

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net