VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

Set?ídit podle: Název titulu | Jméno autora | datum zahájení prodeje

Windfall Light
1999 K?  kniha
9783037781579
více informací
Lars Müller
Windfall Light
Design obal? CD mnichovského labelu ECM je stejn? unikátní jako jeho hudba. Po vysoce cen?né a oblíbené knize "Sleeves of Desire" z roku 1996, jež p?edstavila um?lecké obaly ECM, prezentuje toto sou?asné vydání obálky, které byly vytvo?eny od té doby. Tentokrát jde p?evážn? o fotografické práce. Celá kolekce um?ní ECM - jak výtvarného, tak hudebního - je vlastn? kronikou programu, který psal moderní hudební historii.
 
The Visual Language of ECM
vydavatel Lars Müller
1300 obrázk?; 448 stran; brožovaná
A Cultural Archaeology
Není k dispozici
1290 K? kniha
9783791352855
A Cultural Archaeology

Katalog ke kritikou uznávané ECM výstav? v mnichovském Haus der Kunst je hezky vázaná summa vzácných fotografií, záb?r? z film?, obal? alb a jejich návrh? a esej? od Diedricha Diederichsena, Okwui Enwezora, Kodwo Eshuna, Renée Greena, Markuse Müllera, Wolfganga Sandnera a Jürga Stenzla. Kniha obsahuje také kompletní chronologii a diskografii labelu ECM, biografie um?lc? a autor?, jakož i rozsáhlé hovory u kulatého stolu s Manfredem Eicherem, Okwui Enwezorem, Stevem Lakem, Karlem Lippegausem a Markusem Müllerem.


Sestavili Okwui Enwezor a Markus Müller pro Prestel Verlag, 2012
 
Vázaná kniha, 304 stran formátu 23 x 27 cm, 111 barevných fotografií, 127 ?ernobílých fotografií

Horizons Touched – The Music of ECM
2999 K?  kniha
9781862078802
Lakes & Griffiths
Horizons Touched – The Music of ECM
Kniha (450 str., formát A4, pevná vazba, kartonový p?ebal) obsahuje:
- rozhovory s ECM producentem Manfredem Eicherem
- dvacet samostatných esej? o všech aspektech ECM od mezinárodn? uznávaných hudebních kritik? a noviná??
- p?es sto ?lánk? od skladatel?, hudebník?, zvukových mistr? a dalších zajímavých osobností kolem ECM
- kompletní diskografii ECM v?etn? sp?átelených label? JAPO, WATT, XtraWATT, JCOA, CARMO a vinylových LP desek dosud na CD nevydaných – jde celkem o více než 1000 položek
ECM 40th anniversary catalog
Není k dispozici
780 K? kniha
9784309907840
Kenny Inaoka
ECM 40th anniversary catalog

This remarkable handbook of almost 700 pages, originally conceived to accompany ECM’s 40th year celebrations, includes all of the officially released albums issued on ECM - and its subsidiary JAPO - from 1969 until 2010. Album covers are shown in colour (sometimes with alternate designs), and there is a section of Japan-only releases alongside the full international range of titles, as well as an individual album guide and capsule reviews in Japanese. All discographical information, including titles, musicians, recording locations etc. is in English, so the book will also be useful reference work for the non-Japanese reader/listener, and for collectors in general.

Vydavatel katalogu, Kenny Inaoka, momentáln? šéfredaktor Jazz Tokyo web site, byl v sedmdesátých a osmdesátých letech label manažerem ECM v Japonsku.

700 stránková brožovaná kniha s p?ebalemm má formát 15 x 21 cm, váží 950g a byla vytišt?na v Japonsku.

Simple Music for Piano
360 K?  noty
9790900003102
více informací
Giya Kancheli
Simple Music for Piano

Tato kolekce, poprvé vydaná rusky a gruzínsky v roce 2009, p?edstavuje 33 klavírních miniatur, které Giya Kancheli napsal p?vodn? pro film a divadlo. Vydání obsahuje krom? notového zápisu také krátké texty (v anglickém jazyce) divadelního režiséra Roberta Sturuy, filmových režisér? Georgie Danelia a Eldara Shengelay a malí?e/spisovatele/režiséra Rezy Gabriadzeho (jehož kresby také vydání doprovázejí).

Text v anglickém jazyce, brožované vydání, 68 stran.

Tabula rasa Facsimile Edition
790 K?  kniha +CD
028947638797
více informací
Arvo Pärt
Tabula rasa Facsimile Edition

Speciální vydání slavné nahrávky Arvo Pärta u ECM vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Universal Edition, Vienna

Gidon Kremer: housle, Keith Jarrett: piano, Staatsorchester Stuttgart, Dennis Russell Davies: dirigent, Tatjana Grindenko: housle, Alfred Schnittke: preparovaný klavír, Lithunian Chamber Orchestra, Saulus Sondeckis: dirigent

Kniha v pevné vazb? má formát 170 x 240 x 24 mm, 200 stran a obsahuje také originální CD nahrávku v?etn? veškerého materiálu z p?vodního bookletu, dále hudební partitury všech ?ty? zde zaznamenaných skladeb, dosud nezve?ejn?né rukopisy dvou Pärtových skladeb, "Tabula rasa" a "Cantus". 

Úvodní esej ke knize, která je dopln?na exklusivními fotografiemi z archivu ECM, napsal Paul Grifftiths. Všechny texty jsou v anglickém a n?meckém jazyce.

The Best of AghaRTA, Vol. II
110 K?  noty
The Best of AghaRTA, Vol. II
druhá sbírka moderních jazzových skladeb z nahrávek ARTA Records od známých skladatel?
 
Luboš Andršt, Laco Deczi, Jan Hála, Jan Kaspersen, Petr Ko?ínek, Roman Pokorný, Karel R?ži?ka, Rudolf Tichá?ek, Boris Urbánek, Josef Vejvoda, Karel Velebný, Pavel Wlosok
Narozen v ?echách
99 K?  kniha
Vladimír Merta
Narozen v ?echách

texty nejen pís?ové z let 1967 - 1989, tedy z doby nesvobody, poprvé uspo?ádal Standa Houla-Zárybnický

"Zacházení se skute?ností je hlavním vyd?lujícím znakem písni?ká?ských žánr?. Souvisí úzce s typem osobnosti zp?váka, jeho etikou, filozofií, mravním profilem, osobní odvahou a d?sledností. Být písni?ká?em je nejen krásné poslání, ale i t?žká zkouška." (VM v roce 1984)

400 stran, formát 230x160, koláže ?b fotografií Vladimíra Merty, paper-back

< p?edchozí
1 2

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net