VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

Historické varhany v Dobrušce 
Pavel Svoboda

 

DTA2014   [08594163810061]   vyšlo 2014 

Nástroj v d?kanském kostele sv. Václava v Dobrušce postavil Jan Bohumír Halbig, ml. v roce 1727 a v roce 1811 byl pak rozší?en Janem Ji?ím Špan?lem. 

Dietrich Buxtehude: Prelude G Minor, BuxWV 163
Georg Muffat: Toccata IV Apparatus Musico–Organisticus
Johann Sebastian Bach: Preludes and fuges BWV 553—560
– Prelude and Fugue in C Major, BWV 553
– Prelude and Fugue in D Minor, BWV 554
– Prelude and Fugue in E Minor, BWV 555
– Prelude and Fugue in F Major, BWV 556
– Prelude and Fugue in G Major, BWV 557
– Prelude and Fugue in G Minor, BWV 558
– Prelude and Fugue in A Minor, BWV 559
– Prelude and Fugue in B flat Major, BWV 560
Erbarm dich mein, o Herre Gott BWV 721
Johann Gottfried Walther: Concerto B Minor after Vivaldi LV 133
– Allegro
– Adagio
– Allegro

Pavel Svoboda (*1987) se hudb? za?al v?novat na ZUŠ v Dobrušce (Daniela št?pánová – akordeon, radka Zdvihalová – klavír), hru na varhany studoval na konzervato?i v Pardubicích ve t?íd? Josefa rafaji a Václava rabase. Absolvoval Akademii múzických um?ní v Praze u prof. Jaroslava T?my, ?adu interpreta?ních kurz? u významných varhaník? a ro?ní stáž na Universität der Künste v Berlín? u nizozemského varhaníka Lea van Doeselaara. Na magisterské studium navázal doktorským studiem na HAMU v Praze. Získal ceny v ?ad? mezinárodních sout?ží, v roce 2013 se stal laureátem sout?že Pražské jaro a v roce 2016 získal 2. cenu a titul Bachpreisträger v prestižní mezi národní sout?ži v Lipsku. Je dramaturgem Mezinárodního hudebního festivalu F. L. V?ka a p?edsedou spolku PROVARHANY, který se zam??uje na ochranu historických varhan.

RECENZE:
Pavel Svoboda: Historické varhany v Dobrušce - pro Operaplus napsal Jaromír Havlík


HISTORICKÉ VARHANY V DOBRUŠCE II, 1904 

 

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net