VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

JAROSLAV ŠIMÍ?EK QUARTET
Cesta dom? / The Way Home

 

F10177   [8595017417726]   vyšlo 6/2009   recenze

The Way Home - Jaroslav Šimí?ek Quartet 54:39
1.
The First Ball 5:50
2.
The Town Of Valasske Klobuky 5:45
3.
One For My Dad 5:01
4.
Blue Life 5:20
5.
Brain Teaser 7:05
6.
The Way Home 5:31
7.
Sirius 5:20
8.
Hucky 4:09
9.
Delta Of Silence 6:40
10.
Spring Song 6:40

Radek Zapadlo – saxofon
Matej Benko – klavír
Jaroslav Šimí?ek – kontrabas
Tomáš Hobzek – bicí nástroje

www.jareksimicek.net

RECENZE
Desku s p?ízna?n? zadumaným názvem Cesta dom? otevírá jediná skladba Ji?ího Šimí?ka, První ples. Má – tak jako celá nahrávka – velmi sympatický, živý zvuk. Dominuje mu p?edevším saxofon Radka Zapadla, který výrazným zp?sobem vtiskuje charakteristický sound celému albu. Úst?ední postavou je nicmén? Jaroslav Šimí?ek (1962), basový allrounder ?eské jazzové, bluesové i pop-rockové scény. Jeho The Way Home je hudebním výletem ke zdroj?m, jež má jako muzikant pravd?podobn? nejrad?ji. Když si prohlédneme dlouhou ?adu jeho dosavadních angažmá, je zjevné, že toto profilové CD je p?edevším pohledem do dob?e ukryté intelektuální komory hudebníkova srdce, i jeho duše.
     Melancholický podtón podtrhává vedle Zapadlova soundu a Šimí?kova autorského pera i velmi v?elý klavír Mateje Benka.... Melancholie je cítit i ve Valašských klobúcích, s jemn? nazna?enými moravskými motivy, umn? skrytými v jazzových harmoniích (blýskne se op?t sólující Benko). Záv?re?ný half time velmi vkusn? vypl?uje bubeník Tomáš Hobzek. Nejdelší kompozice, Ježek v kleci, má pomalý, tak?ka detektivní úvod, jenž skv?le evokuje d?tský hlavolam.... Skladba ale zaujme svou atmosférou – p?kným basovým sólem leadera, originálním zvukem Zapadlova nástroje. A skv?le vyznívá i práce s dynamikou, která je navíc v?rn? zdokumentovaná záznamem. Titulní skladba v sob? nese nádech starších hudebních vzor? – m?žeme dedukovat, že pro Šimí?ka je Cesta dom? i cestou ke zdroj?m swingujícího, pulsujícího jazzu s odleh?eným, povznášejícím pocitem radosti (k n?muž mimochodem výrazným dílem p?ispívá Benk?v sólový vstup). Up?ímnost interpretace je charakteristická i pro Sirius. Evokuje silný osobní zážitek. I když jsou v písni op?t slyšet cizí vzory, s jejím tématem jsem si dokázal nejlépe spojit „chlapecký“ grafický motiv z obalu desky – hlin?né kuli?ky....
    Šimí?kovo kvarteto hraje mimo?ádn? kompaktn?. Nikdo z jeho ?len? nemá tendenci dominovat, všichni se rovným dílem podílejí na h?e, která je pod?ízená jejich spole?nému cíli a myšlence....

Jaroslav Rozsíval, Harmonie 2009/9

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net