Vítejte na eshopu ARTA Music cz en

KOVARCE 1768, ORGAN JÁN PAŽICKÝ

 

F10248   [8595017424823]   vyšlo 12/2019

Iveta Zaťková: organ z dielne Jána Pažického z Rajca, 1768

Johann Sebastian Bach (1685–1750): Sonata D dur BWV 963
Samuel Marckfelner (1621–1674): Primi toni Preambulum
Adam Václav Michna (1600–1676): Svaté lásky labirynth – Hymnus
Jaroslav Tůma (1956): Svaté lásky labirynth – Passacaglia
Josef Mysliveček (1737–1781): Sonata A dur
Giovanni Gabrieli (1557–1612): Canzon 2a
Orlando Gibbons (1583–1625): Fantasia in d
Thomas Augustine Arne (1710–1778): Sonata F dur
Johann Pachelbel (1653–1706): Werde munter, mein Gemüte
Paul Hofhaimer (1459–1537): Salve Regina
Johann Ulrich Steigleder (1593–1635): Toccata Manier Vater unser

Total time – 68:48
 
play all Kovarce 1768 organ Ján Pažický 68:48
1.
Sonata D dur BWV 963 Allegretto 3:48
2.
Sonata D dur BWV 963 Recitativo 0:57
3.
Sonata D dur BWV 963 Andante 2:29
4.
Sonata D dur BWV 963 Adagio 1:12
5.
Sonata D dur BWV 963 Allegro 2:45
6.
Primi toni Preambulum 1:16
7.
Svaté lásky labirynth - Hymnus 1:29
8.
Svaté lásky labirynth - Passacaglia 5:49
9.
Sonata A dur - Allegro 4:19
10.
Sonata A dur - Minuetto 4:06
11.
Canzon 2a 4:27
12.
Fantasia in d 5:22
 
 
Len desať kilometrov od Topoľčian smerom na Nitru, pod pohorím Veľkého Tribeča ležia Kovarce, malebná dedinka s 1600 obyvateľmi. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1280, no archeologické nálezy dokazujú, že toto územie bolo osídlené od praveku. Jednou z tunajších pozoruhodností je kostol zasvätený úcte sv. Mikuláša - biskupa, postavený v rokoch 1755–1758. Samotný kostol i jeho širšie okolie je pamiatkovo chránené, zachoval sa v ňom barokoví interiér. Nedávny archeologický výskum preukázal základy z 15. storočia a sondy objavili krypty, kde je pochovaný aj Anton Wels, predok slávnej, oscarovej, hollywoodskej herečky Audrey Hepburn - Ruston, známej i vďaka filmu Raňajky u Tiffanyho. Na chóre sa nachádza vzácny organ, vyrobený v dielni rajeckého organára Jána Pažického z roku 1768. Ako jeden z najstarších a najcennejších organov na Slovensku je zapísaný do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Tento 10-registrový pozitív bol v dobe svojho vzniku zhotovený za 470 zlatých a viac ako sto rokov slúžil bez opravy. V roku 1870 bol organárom Martinom Šaškom rozšírený a doplnený o trojregistrový pedál, ktorý je umiestnený do samostatnej skrine za organom a vybavený novým mechom. Zaznamenaná je aj oprava, ktorú realizoval Josef Kmošek z Kutnej Hory v roku 1975. Na ďalšej údržbe a oprave sa podieľal v uplynulých rokoch organár a reštaurátor Vladimír Gazdík. Pre nahrávanie tohto cd nosiča organ starostlivo pripravil organár Antonín Habětín. Ornamentálna výzdoba nástroja je rokajová, prospektové píšťale sú zdobené bradavičkami tepanými do tvaru kosoštvorca. Z pôvodnej figurálnej výzdoby v podobe súsošia šiestich anjelikov z „nebeskej hudby“ obklopujúcich svätú trojicu sa nám žiaľ zachoval len jeden, ostatní boli odcudzení.
     Vďaka úsiliu vdp. Ondreja Tepličanca, ktorý pôsobil ako správca farnosti v rokoch 2002
–2019, sa konajú v Kovarciach každoročné medzinárodné organové kurzy. Vedú ich poprední lektori – odborníci na organovú hudbu a ich organizátorom je od roku 2013 Tribečské osvetové stredisko, ktorého riaditeľom je Mgr. Július Krajčík. Hlavným umeleckým garantom je prof. AMU v Prahe Jaroslav Tůma. Rok 2018 bol pre organ v Kovarciach rokom 250 výročia. Práve toto jubileum sa stalo impulzom k vydaniu CD nosiča, predovšetkým ako prejav vďaky a úcty k tomuto výnimočnému nástroju. Aj keď organ doposiaľ neprešiel kompletným reštaurovaním, je pozoruhodné, že tak výnimočne dokázal odolávať nástrahám predošlých časov.
     Dramaturgia CD prináša repertoár štýlovo pestrý, od renesancie až po hudbu klasickú, aby mal poslucháč možnosť užiť a vychutnať si bohatosť zvukových kvalít Pažického organa v čo najširšom spektre. I pri malom množstve registrov vzniká vďaka množstvu ich kombinácii plejáda farieb, ktoré stvárnia zložitú barokovú polyfóniu rovnako jasne a zrozumiteľne ako jednoduchšiu a homofónnu chorálovú či klasickú hudbu. Úvodná skladba je pripisovaná J. S. Bachovi, avšak jeho autorstvo je spochybnené, čo ale radostnej a slávnostnej hudbe nijak neuberá na kráse. Levočský organista 17. storočia Marckfelner, jeho súčasník v Čechách Adam Michna z Otradovíc a v istom zmysle i Tůmova štýlovo baroková kompozícia spadajú do okruhu hudby stredoeurópskej, rodom iste i Mysliveček. Ten však zároveň reprezentuje aj Taliansko, rovnako ako Gabrieli, pretože tam strávil celý svoj muzikantský život. Anglicko zastupuje v dramaturgii CD Gibbons a Arne, Nemecko Pachelbel, Hofhaimer a Steigleder. Po hudobno formálnej stránke sa striedajú skladby koncertantného typu s formami variačnými ako je passacaglia či variácie alebo polyfónnymi, napr. Gibbonsova fantázia či Steiglederova tokáta. Cieľom je predstaviť hudbu historickú ako i dnes nosnú a životnú. Takú, ktorá dokáže zaujať, pobaviť i potešiť každého vnímavého poslucháča.
 
     Iveta Zaťková
 
Iveta Zaťková študovala na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch hudobno-dramatický odbor pod vedením herca Mariána Geišberga. V roku 2007 ukončila odbor klavír u Mgr. Denisy Krajčovičovej a absolutórium v hre na organ u Mgr. art. Juraja Mičúneka. Následne ukončila bakalárske štúdium na AMU v Prahe u prof. Jaroslava Tůmu a MgA. Pavla Černého a štúdium magisterské na HfKM Regensburg u prof. Stefana Baiera. Zúčastnila sa interpretačných organových prehliadok a majstrovských interpretačných kurzov u popredných pedagógov. Je laureátkou celoslovenskej súťaže mladých organistov Košice 2005 a víťazkou súťaže Humpolec-Polná 2007. Koncertne sa prezentovala na Slovensku, v Česku, Nemecku, Taliansku, Rakúsku, Poľsku a Írsku. V súčastnosti sa venuje štúdiu čembalovej hry u prof. Vojtěcha Spurného, pôsobí pedagogicky na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch (odbor organ a čembalo) a zastáva funkciu organistky v kostole sv. Ladislava a Gorazda v Topoľčanoch. Ako organistka pôsobí tiež v miestnom chrámovom Spevokole Nanebovzatia Panny Márie.

© Studio Svengali, únor 2024
coded by rhaken.net