VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

JOSEF VEJVODA: MELODRAMY

 

F10257   [8595017425721]   vyšlo 8/2020   CD je samostatn? neprodejné 

K dostání je pouze jako BONUS limitované edice spole?n? s titulem Josef Vejvoda Trio zde:
Josef Vejvoda 75 Tribute

Franz Kafka: Odmítnutí 
recitace: Alfred Strej?ek klavírní doprovod: Tomáš Hála

Franz Kafka: Na galerii
recitace: Alfred Strej?ek klavírní doprovod: Tomáš Hála

Rainer Maria Rilke: Promluv a žasni, and?li
p?eklad: Ji?í Kostelecký recitace: Alfred Strej?ek hudební doprovod: Josef Vejvoda Quartet, Orchestr Atlantis dirigent: Vít?zslav Podrazil

Eva Štolbová: Vzpomínka na Tonyho Scotta
recitace: Josef Somr a Máša Málková hudební doprovod: Josef Vejvoda Quartet, Orchestr Atlantis dirigent: Vít?zslav Podrazil 

 

Osobnost Josefa Vejvody m? provází životem dlouhou ?ádku let. Jako fanda jazzu a pozd?ji jako pr?vodce a spoluautor po?adu ?eskoslovenské televize Hudební studio M, jsem se s ním setkával ?asto a rád. Nebyl to pouze S+HQ Karla Velebného ale také Tane?ní a Jazzový orchestr ?eskoslovenského, pozd?ji ?eského rozhlasu, kde rytmika ve složení Karel R?ži?ka, Petr Ko?ínek a Josef Vejvoda byla vynikajícím a skv?le šlapajícím hnacím motorem celého t?lesa. Je zajímavé, že všichni t?i protagonisté se v letech hudební dosp?losti pustili do komponování nejenom v oblasti jazzu, ale úsp?ch slavili i mezi renomovanými skladateli hudby vážné. Pepík?v vstup do koncertního melodramu mám z?ásti na sv?domí já. Obdivuji osobnost a básnické dílo Reinera Marii Rilkeho. P?ed n?kolika lety vyšly jeho slavné elegie v novém a dle mého výborném p?ekladu Ji?ího Kosteleckého. Napadlo m? pokusit se o jejich zhudebn?ní formou melodramu. Oslovil jsem Pepíka, jemu se nápad i texty líbily a pustil se do práce. Úkol nad jiné t?žký. Jedná se o volný verš bez rým?, zato však se spoustou náladových prom?n a p?ekvapivých metafor. Výsledek byl po hudební stránce ohromující. Kone?n?, máte možnost p?esv?d?it se sami. Premiéra se uskute?nila v rámci Podblanického hudebního podzimu v obci Vrchotovy Janovice, kde um?nímilovná hrab?nka Sidonie Nádherná na svém zámku p?ijímala v prvních desetiletích dvacátého století významné osobnosti tehdejší pražské ?eskon?mecké kulturní smetánky. Jejím pravidelným hostem byl i Rilke. Pro další uvedení melodramu v synagoze v Kolín? jsme se dohodli na rozší?ení repertoáru o dva drobn?jší melodramy na osobité texty mladého Franze Kafky. I v nich se projevila Pepíkova tv?r?í invence a smysl pro zkratku. Josefu Vejvodovi ze srdce p?eji do dalších let p?edevším dobré zdraví, nech? ho neopouští jeho tv?r?í posedlost a a? mu stále zá?í jeho klukovsky udivené o?i, nebo? um?t se divit je výsadou d?tí a opravdových um?lc?.

Alfred Strej?ek, ?erven 2020

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net