Vítejte na eshopu ARTA Music cz en

JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU
Jaroslav Tůma

 

F10269   [8595017426926]   vyšlo 11/2021

Já bych rád k Betlému - Chaconne
Štědrej večer nastal - Fughetta
Nesem vám noviny - Versus
Slyšte, slyšte, pastuškové – Versus
Splnilo se Písmo svaté - Aria. A due claviers. Cantus firmus in tenore
Jak jsi krásné Jezulátko - Contrapunctus a 3 voci
Pojďte všichni k jesličkám - Bicinium - Trio
Štěstí zdraví, pokoj svatý - Chorální předehra. A due claviers
Kriste, světa Spasiteli - Chorální předehra. A due claviers
Chtíc, aby spal - Chorální předehra. A due claviers. Cantus firmus in soprano
VÁNOČNÍ SUITA
I. Co to znamená? - Allemande. Cantus in basso
II. Byla cesta, byla ušlapaná - Courante. Cantus in alto
III. Já malý přicházím - Sarabande. Cantus in soprano
IV. Co se stalo, přihodilo - Gavotte. Cantus in soprano et in alto
V. Ejhle chasa naša - Bourée. Canone in octava
VI. Na nebesích hvězdička - Menuetto. Cantus in soprano
VII. Co se tak svítí v Betlémě - Gigue
Syn Boží se nám narodil - Thema, Sei varianti
Krásná Panna - Hymnus - Cantus canone in sexta et contrapunctus canone in octava
Kristus Pán se narodil - Trio. Cantus in pedale
Vítej, vítej, božské Dítě - Canone in septima
Půjdem spolu do Betléma - Versus - Trio. Canone in octava
Poslouchejte, křesťané - A due. Canone in decima - A tre. Canone in sexta
V půlnoční hodinu - Hymnus - Contrapunctus a 3 voci. Manualiter - Bicinium
Veselé vánoční hody - In organo pleno. Pedale doppio
Ej Panenka - Aria. A due claviers. Cantus in tenore
Narodil se Syn Boží - Chorální předehra. Trio. Cantus in tenore
Tichá noc - Ouverture. Cantus in pedale
Adeste fideles / Jdou zástupy věrných - Moto ostinato. A due claviers
Narodil se Kristus Pán - Motetto. Cantus per augumentatione in soprano
Narodil se Kristus Pán - In organo pleno a 5 voci

Jaroslav Tůma – Svatohorské varhany postavil Vladimír Šlajch (Borovany, 2009–2018)

play all Já bych rád k Betlému 69:02
1.
Já bych rád k Betlému 3:03
2.
Štědrej večer nastal 1:23
3.
Nesem vám noviny 1:11
4.
Slyšte, slyšte, pastuškové 0:52
5.
Splnilo se Písmo svaté 1:22
6.
Jak jsi krásné Jezulátko 0:32
7.
Pojďte všichni k jesličkám 1:20
8.
Štěstí, zdraví, pokoj svatý 2:29
9.
Kriste, světa Spasiteli 0:56
10.
Chtíc aby spal 4:38

Každý, kdo se zabývá hudebním improvizováním, ví své o obtížích, jaké nás potkají, chceme-li se naučit improvizovat tzv. stylové kopie. Ještě tak pachelbelovské toccaty, jednodušší ciaccony či fugata ve stylu “malých mistrů”, to se jakžtakž zvládnout dá. Ale naučit se formy, jaké pěstoval s oblibou Johann Sebastian Bach, to už je notně obtížné. Vždy jim zůstáváme při improvizování mnoho dlužni. Vzpomeneme-li na autorovo nabádání z titulního listu “Orgelbüchlein”, abychom se jeho skladbami poučili a inspirovali, bereme je zpravidla jako určitou nadsázku. O nápodobu se většinou ani nepokusíme. Zpracování chorálních melodií zde obsažených nás sice má ponoukat k následování Bachova příkladu, jenže pokud vůbec se odhodláme, ony naše pokusy stejně končívají hluboko pod Bachem nastavenou laťkou. Nevadí, prý i snaha se cení. Alespoň to tak říkáváme studentům v hodinách improvizace i kompozice. Protože v Bachových očích jsme stejně všichni jen žáčci, odhodlal jsem se své pokusy i tak zveřejnit. Některé vyšly z improvizací, jiné - jako např. kánony - jsem se pokoušel rovnou komponovat.

NOTY / SHEET MUSIC

Vzhledem k tomu, že s největší chutí se po celý život věnuji interpretaci Bachových varhanních a klávesových skladeb na varhanách, cembale i klavichordu, beru i své kompoziční kousky především jako osobní krok k poznávání hudby zevnitř, a to nejen té Bachovy. Věřte, že získáte-li zkušenost s vytvářením těchto forem na papíře, začnete poté dokonce i trochu jinak hrát právě třeba Bachovy kánony či fugy. Všechno škrtání a opravování vás neustále konfrontuje s nepřebernými tajemstvími hudby a napovídá, jak asi má ta či ona fráze nebo věta optimálně vyznívat. Třeba u kánonů je nutné při hraní pozorně sledovat lineární průběh kánonických hlasů, jakoby rozdvojit svoji mysl, což interpreti často nestíhají, vnímají pouze vertikální osu a harmonický průběh. Jak jinak pak zní třeba Goldbergovy variace! Také si ale při komponování uvědomíte, jak moc asi autorům vždy záleželo na tom, aby jejich výtvory zněly srozumitelně uším posluchačů. Každý tón a každý souzvuk má být dozajista zřetelně vnímatelný. Dnes tak často přeháněná tempa jsou mi proto pouze zbytečným produktem netrpělivosti a povrchnosti.

V případě sbírky Já bych rád k Betlému je sice řada koled inspirována právě třeba chorály z Orgelbüchlein, ale některé připomínají i jiné možné předlohy. Posluchač objeví názvuky na Jesus bleibet meine Freude, Wachet auf aj., ale také na “fischerovskou” ciacconu, na barokní moteto nebo na rytmus, jaký využil např. Leonard Bernstein či jiní skladatelé 20. století. Suita sestavená z barokních tanců je velmi dobře hratelná také na cembale či klavichordu. Celá sbírka je koncipována tak, aby hudebně vytvořila jeden dramaturgicky přesvědčivý celek, nicméně je možné podle vlastní úvahy každého zájemce zahrát cokoli a jakkoli v libovolném sledu. Na veřejnosti, ale i pro vlastní potěchu. Při koncertní produkci je lépe se vyhnout době adventní (až na několik výjimek), pro potěchu lze koledy hrát klidně uprostřed parného léta. Charakter jednotlivých kompozic umožňuje využít poměrně širokou škálu varhan různých velikostí a stylů čistě podle chuti a nálady. Opravdu, některé kousky jsou až dost těžké, ale zkrátka mi tak vyšly a sám jsem se je proto musel poctivě naučit…

Jaroslav Tůma

Jaroslav Tůma (1956) je koncertním varhaníkem a profesorem Akademie múzických umění v Praze. Koncertuje i na cembale, klavichordu, pianoforte a dalších klávesových nástrojích. Věnuje se též hudební kompozici a publikační činnosti. Vystudoval Pražskou konzervatoř u prof. Jaroslava Vodrážky a Akademii múzických umění v Praze u prof. Milana Šlechty (varhany) a prof. Zuzany Růžičkové (cembalo). Je nositelem prvních cen v soutěžích ve varhanní improvizaci v Norimberku v roce 1980 a v holandském Haarlemu v roce 1986, laureátem řady interpretačních varhanních soutěží, např. v Linci v roce 1978, v soutěži Pražského jara v roce 1979, v soutěži Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku v roce 1980 a mnoha dalších. Pravidelně účinkuje např. na festivalech Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, na Mezinárodním hudebním festivalu Leoše Janáčka a na dalších domácích prestižních pódiích. Koncertoval téměř ve všech evropských zemích, také v USA, Kanadě, na Kubě, v Japonsku, Mongolsku, Jihoafrické republice, Singapuru atd. Bývá předsedou nebo členem porot mezinárodních hudebních soutěží, vyučuje na mezinárodních varhanních kurzech a seminářích.
     V Tůmově repertoáru se nacházejí stěžejní skladby českých i světových skladatelů v širokém spektru stylů od renezance až po 21. století. Jeho diskografie čítá přes šedesát sólových titulů. U firmy Supraphon mu vyšla řada kompaktních disků „Historické varhany Čech” zachycující autentický zvuk vzácných varhan různých epoch od renezance až po začátek 20. století. Na značce Arta vydal kromě významných bachovských titulů (Dobře temperovaný klavír, Goldbergovy variace, Orgelbüchlein, Toccaty, preludia a fugy) např. Třicet šest fug pro pianoforte Antonína Rejchy, Eklogy Václava Jana Tomáška, varhanní sonáty Paula Hindemitha a několik CD s varhanními improvizacemi, z nichž zatím poslední nazvané Moje vlast je sestaveno z improvizací na témata Bedřicha Smetany. Pro Český rozhlas pořídil vedle mnoha varhanních snímků také souborné nahrávky devětadvaceti klavírních sonát Jana Ladislava Dusíka a Lipských chorálů J. S. Bacha. Věnuje se i kolektivní improvizaci. V letech 2015–2017 např. realizoval sérii hudebně tanečních představení pod názvem Vyvolený aneb Řehoř na skále, kdy se stal inspirací pro pětici hudebníků, recitátora a tanečnici román Thomase Manna.
Jaroslav Tůma je mj. autorem hudby k filmu dokumentaristy Pavla Kouteckého Proměny Pražského hradu, dvou sbírek varhanních skladeb na témata Adama Václava Michny (Svaté lásky labirynth aneb Česká mariánská muzika 2014 a Loutna česká 2016) a odborných publikací O interpretaci varhanní hudby s přihlédnutím k jiným klávesovým nástrojům (2016), K vybraným varhanním skladbám Petra Ebena (2019) a Klavichord - téměř zapomenutý nástroj (2019).
 

VÝBĚR Z DALŠÍCH VARHANNÍCH NAHRÁVEK JAROSLAVA TŮMY:

       

© Studio Svengali, červenec 2024
coded by rhaken.net