Vítejte na eshopu ARTA Music cz en

VLASTISLAV MATOUŠEK: CORONA MUNDI 4 StrinQ

F10279   [8595017427923]   vyšlo 4/2023

play all Corona Mundi 77:56
1.
CORONA MUNDI 4 StrinQ 9:03
2.
Sansara 10:08
3.
Samadhi 8:10
4.
Sangha 5:42
5.
Fragment Fragile 4 StrinQ 1:25
6.
Spongae 4 StrinQ 9:01
7.
Aleatorica 4 StrinQ 12:32
8.
Postludium 11:55
9.
CORONA DATA EST 4 StrinQ 9:06


Gadrew Way
Gabriela Vermelho – housle; Anna Romanovská – housle
Helena Vovsová – viola; Adriana Voráčková – violoncello

Vlastislav Matoušek studoval skladbu a hudební teorii na hudební fakultě AMU a Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty University Karlovy v Praze, kde v roce 2001 obhájil disertaci Kinetika v etnické hudbě a získal doktorát v oboru hudební teorie – teorie skladby a v roce 2004 byl jmenován docentem. Přednášel etnomusikologii na katedře teorie a dějin hudby HAMU v Praze a také v Ústavu pro hudební vědu FF UK. Jako stipendista Japan Foundation studoval u Kifu Mitsuhashiho hru na flétnu šakuhači a japonskou tradiční hudbu konzultoval u profesora Osamu Yamagutiho. Jako hudební publicista spolupracoval s Českým rozhlasem. Je autorem mnohdy značně excentrických skladeb, často s účastí exotických nástrojů a elektroniky. S oblibou uplatňuje netradiční vyjadřovací prostředky a postupy. Koncertuje na šakuhači, se svým souborem Ensemble 108 Hz uvádí experimentální soudobou hudbu a své vlastní kompozice. Na historické a lidové nástroje hraje a zpívá s rodinným souborem Schola Specialis Familiae hudbu období gotiky a folklór východních Čech, odkud pochází. Na exotické perkuse, flétny a další nástroje hraje meditativní hudbu inspirovanou orientem v souboru Relaxace. Za výjimečné přispění k přátelským vztahům mezi Japonskem a Českou republikou v oblasti hudby obdržel v roce 2022 Řád vycházejícího slunce.

Letos v prosinci (2022) tomu je 12 let, kdy se na koncertním podiu poprvé objevilo smyčcové kvarteto s netradičním názvem Gadrew Way. Svým způsobem netradiční je i hudební materiál, který má toto seskupení ve svém repertoiru. Žánrová rozmanitost sahá od skladeb jazzových, přes divoké balkánské melodie a hudbu židovskou až do zákoutí inspirovaných českým a moravským folklórem. Výraznou složku tvoří též autorská tvorba z pera první houslistky, hráčky na kvinton a také zpěvačky Gabriely Vermelho. Kvarteto Gadrew Way již několik let pravidelně spolupracuje s etnomusikologem a skladatelem Vlastislavem Matouškem a na svém kontě má mnoho premiér tohoto autora. Jejich vzájemná spolupráce je radostná nejen díky hudebně tvořivé sounáležitosti všech zúčastněných, ale pramení také z hluboké úcty, lásky a pravděpodobně i sdílené touhy po svobodě lidského ducha.


Further recordings by Vlastislav Matoušek:

 

© Studio Svengali, květen 2024
coded by rhaken.net