Vítejte na eshopu ARTA Music cz en

NOVA ET VETERA
Gregoriana & Jan Mikušek


GR22  [8588005174022]

gregorian/Fabio Fresi: Psalmus alleluiaticus
gregorian/Mirko Krajči: Psalmus 85
Mirko Krajči: Ave Maria
gregorian/Ren?te Stivri?a: Psalmus 98 (falsobordone septimi toni)
Vytautas Miškinis: Cantate Domino
Libor Dřevikovský: Ave Maria
gregorian/Martin Bako: Psalmus 119 (falsobordone octavi toni)
Rihards Dubra: Ubi caritas
Fabio Fresi: Gustate et videte
Imant Raminsh: Ave, verum corpus
Rihards Dubra: O crux, ave
Víťazoslav Kubička: Sanctus
Peter Zagar: Stabat mater
Zdeněk Lukáš: Pater noster
Javier Busto: Ave Maria
Fabio Fresi: Fortem virili pectore
Ren?te Stivri?a: Caritas numquam excedit
gregorian/Matúš Šimko: Psalmus 126 (falsobordone primi toni)
Zdeněk Lukáš: Praedicatio

GREGORIANA, řídí Jan Mikušek, chorál řídí Marek Klein
sopran: Františka Dorčáková, Renáta Grabanová, Jana Karasová, Andrea Mackových, Lucia Nagyová (guest appearance)
alt: Jaroslava Kleinová, Andrea Meščanová, Ingeborg Neupauerová, Iveta Rudá
tenor: Marek Klein, Gabriel Szeghy, Matúš Šimko (guest appearance)
bas: Martin Baňas, Marián Lukáč (guest appearance), Martin Vernarský

prezentace

V evanjeliu podľa Matúša Ježiš v podobenstve vyzdvihuje hospodára, ktorý
zo svojej pokladnice vynáša veci nové i staré - nova et vetera. Po vydaní
nášho prvého CD nosiča „Tempus adventus“, v rámci projektu „In illo tempore
– hudba v slovenských chrámoch do roku 1600“ sme sa rozhodli, že sa ukážeme
aj v inom svetle a „vynesieme z našej pokladnice“ aj to nové, čo tam máme.
Základom tohto CD sa stal repertoár, ktorý sme pripravili na náš koncert v
rámci festivalu „Ars nova Cassoviae“ v roku 2008. Prípravou tohto koncertu
sa začala aj naša spolupráca s dirigentom Janom Mikuškom.

Podstatu nahrávky tvorí sakrálna tvorba súčasných autorov, zároveň je však
popretkávaná nitkou toho „starého“ v podobe gregoriánskeho spevu, ktorý sa
tu vyskytuje v rôznej podobe: okrem troch pôvodných antifón sa v niektorých
skladbách objavuje v podobe inšpirácie, v iných ako konkrétna citácia a v
ďalších ako kombinácia starobylého jednohlasu s moderným viachlasom.

Tri falsobordone na tomto albume (4, 7, 18) vznikli na náš popud. Najstarší
z nich vytvorila Ren?te Stivri?a k spomínanému koncertu v roku 2008, ďalšie
dva boli vytvorené špeciálne pre toto CD. Falsobordone je jedna z techník,
používaných pri slávnostnom prednese žalmov v rámci liturgie hodín,
obyčajne striedaním jednohlasného a viachlasného verša. Tento spôsob sa
začal používať v priebehu 15. storočia a hojne sa (popri iných formách)
používal ešte v 18. storočí. V rámci našej liturgickej praxe v košickej
katedrále túto formu aj z praktických dôvodov radi využívame; z toho
vznikla inšpirácia pre vznik novodobých falsobordone. Vo všetkých troch
prípadoch autori vytvorili niekoľko „hudobných vzorcov“, ktoré je možné
aplikovať na jednotlivé verše žalmu. Predkladaná podoba je u každého z nich
výberom dvoch striedajúcich sa modelov.

Na základe rovnakej výzvy vznikol aj Psalmus 85 Mirka Krajčiho, ktorý síce
nevytvoril falsobordone, iba sa ním nechal inšpirovať. Vzhľadom na krátkosť
času, ktorý sme mali pri nahrávaní k dispozícii hrozilo, že sa na CD
nedostane; sme veľmi radi, že sa táto hrozba nenaplnila. Jednohlasné nápevy
použitých antifón a žalmov pochádzajú z gregoriánskeho repertoáru (8. – 10.
storočie); vybrali sme ich tak, aby textovo korešpondovali s inými
skladbami na tomto albume. Našim konkrétnym zdrojom bolo Graduale Simplex.

--- --- --- 

*Jan Mikušek* (*1970 Valašské Meziříčí) študoval na konzervatóriu v Brne
dirigovanie a hru na cimbal, v štúdiu dirigovania pokračoval na pražskéj
AMU, kde absolvoval u Františka Vajnara. Dirigoval muzikály Hair, Rusalka,
pre Divadlo J. K.Tyla v Plzni zaranžoval a  naštudoval rockovú operu A.
Rybnikova Juno a Avos. V roku 1991 sa stal dirigentom MPS Beseda vo
Valašském Meziříčí a súčasne druhým dirigentom Českého filharmonického
zboru Brno (do r. 1993). Od roku 2000 je zbormajstrom zboru Vox
Nymburgensis. (Zlaté pásmo z Medzinárodnej zborovej súťaže duchovnej hudby
v Námestove (2005) Cena pre najlepší zahraničný zbor na medzinárodnej
súťaži GAUDE CANTEM v Bielsku-Biale v Poľsku (2007), v roku 2011 zvíťazil
Vox v súťaži Medzinárodného zborového festivalu hudebného romantizmu vo
Vlachovom Březí (hlavná cena prof. Václava Matouška a Cena za prevedenie
ľudovej piesne).

Počas štúdií sa začal venovať aj spevu, najprv u Marcyna B. Sczycińského,
následne u Terézie Blumovej. Pravidelne sa zúčastňoval na majstrovských
kurzoch u Maria van Altenu. Ako spevák sa zaoberá interpretáciou tzv.
starej hudby (Capella Regia, Musica Florea, Ritornello, Collegium vocale
1704 atď.), spolupracoval s Jiřím Stivínom a vystupuje s olomouckým súborom
Ensemble Damian v operách T. Hanzlíka a V. Zouhara. V mužskom kvartete
Affetto svoj záber rozširuje aj o hudbu súčasnú a experimentálnu (diela M.
Štědroňa, M. Košuta, J. Meisla, A. Pärta a ďalších).

Je stálym hosťom Národného divadla v Prahe. Stvárnil postavu Dominika Haška
v opere M. Smolka Nagano, rolu Hephaestiona v Hanzlíkovej opere Slzy
Alexandra Velikého, dvojrolu Agáty a Dargelosa v opere Phillipa Glassa Les
enfants terrible. V súčasnej dobe tu vystupuje po boku Sone Červenej v
opere A. Březinu Zítra se bude, pojednávajúcej o procese s Miladou
Horákovou. Za svoj výkon bol nominovaný na cenu Alfreda Radoka.

Jan Mikušek je tiež spoluzakladateľom Medzinárodného festivalu cimbalu vo
Valašskom Meziříčí. Ako aktívny hráč na cimbal premieroval celý rad
skladieb napísaných pre tento nástroj. www.voxnbk.cz, www.affetto.cz

*Vokálny súbor Gregoriana* bol založený na jeseň roku 2004. Jeho členovia
odvtedy pravidelne účinkujú pri latinských bohoslužbách v Dóme sv. Alžbety
v Košiciach. Repertoár súboru tvoria okrem gregoriánskeho chorálu najmä
renesančná a stredoveká polyfónia, ale aj súčasná chrámová zborová tvorba.
Okrem účinkovania pri liturgii súbor vystupuje aj koncertne, najmä v
Košiciach a okolí. Členovia súboru sú amatérski speváci so speváckymi
skúsenosťami z iných zborov. Vedúcim súboru je *Marek Klein* (1969).
Gregoriánskemu chorálu sa s rôznou intenzitou venuje od roku 1992. Popri
samoštúdiu a liturgickej praxi absolvoval niekoľko kurzov a podujatí
súvisiacich s gregoriánskym chorálom pod vedením osobností ako Jiří Hodina,
David Eben, Louis-Marie Vigne, Alberto Turco, Nino Albarosa, Dom Yves-Marie
Leliévre. Podieľa sa aj na organizovaní podujatí tohto druhu.

 

© Studio Svengali, prosinec 2023
coded by rhaken.net