Vítejte na eshopu ARTA Music cz en

TEMPUS NATIVITAS
Gregoriana, Jan Mikušek, Marek Klein


GR39  [8588002174039]  * TITUL JE VYPRODANÝ *

invitatorium Christus natus est nobis
Phillipus de Monte: Kyrie (Missa sine nomine)
Phillipus de Monte: Gloria (Missa sine nomine)
sequentia: Eia recolamus
hymnus: A solis ortus cardine
antiphona: Nesciens Mater - psalmus: 112
antiphona: Natus est nobis - psalmus: 111
antiphona: Hodie Christus natus est
Michele Varotto: Magnificat sexti toni
Jean Mouton: Hodie Christus natus est                  youtube
antiphona: In prole mater - psalmus: 110
responsorium: Tria sunt munera
Heinrich Finck: Aequalis aeterno
antiphona: Ante luciferum - psalmus: 93
antiphona: Tolle puerum — canticum: Benedictus
lectio cum tropi: Laudem Deo/Popule gentium
cantio (plainchant): Dies est laetitiae
cantio (polyphony): Dies est laetitiae

Sources of plainchant:
    Bratislava Antiphonary I [1]
    Bratislava Antiphonary IIb [6, 7, 11, 12, 14, 15]
    Bratislava Antiphonary IV [1, 8]
    Bratislava Missal I [4,16]
    Canon Blasius’s Psalter [5]

Sources of polyphony:
    Anna Hansen-Schuman’s Codex [10, 13, 15, 18]
    Košice Polyphony Codex I [5]
    Košice Polyphony Codex II [9]
    Košice Polyphony Codex III [2, 3]

GREGORIANA, řídí Jan Mikušek a Marek Klein
sopran: Františka Dorčáková, Renáta Grabanová, Katarína Jusková, Jana Karasová, Andrea Mackových
alt: Lucia Baňasová, Jaroslava Kleinová, Andrea Meščanová, Iveta Rudá, Alexandra Valenčáková
tenor: Marek Klein, Cyril Rakár, Gabriel Szeghy, Matúš Šimko
bas: Martin Baňas, Martin Vernarský

a hosté: Matúš Dzurjanin [6, 7, 11, 14], Peter Dzurjanin [6, 7, 11, 14]

Dva roky po vydaní prvého CD z edície "In illo tempore" (v tom čase)
prichádzame s druhým CD s názvom "Tempus nativitatis". Cieľom tejto edície
je oživenie zborníkov jednohlasnej a viachlasnej liturgickej hudby z územia
dnešného Slovenska do roku 1600. Vianočný repertoár je v našich zdrojoch
zastúpený o niečo bohatšie ako adventný, najmä čo sa týka vokálnej
polyfónie. Okrem rýdzo vianočných spevov sme samozrejme zaradili aj spevy,
ktoré sa používajú počas celého roka, ako sú žalmy, časti omše, alebo
magnificat.

Zdrojom chorálnych spevov na tomto CD je najmä Bratislavský antifonár IIb
[6, 7, 11, 12, 14, 15], ďalej sú to Bratislavský antifonár IV [1, 8],
Bratislavský misál I [4,16], Bratislavský antifonár I [1] a Žaltár kanonika
Blázia [5]. Viac sa o týchto kódexoch dočítate v príspevku Evy Veselovskej.
Z polyfónnych zborníkov sa najviac dostal k slovu tzv. Kódex Anny
Hansen-Schuman [10, 13, 15, 18] ostatné skladby sú z Košických polyfónnych
zborníkov I [5], II [9] a III [2, 3]. O týchto zborníkoch píše vo svojom
príspevku Andrea Meščanová.

K spolupráci sme prizvali dirigenta Jana Mikuška, s ktorým sme nahrali aj
CD Nova et vetera, vydané tiež v tomto roku.

--- --- ---

JAN MIKUŠEK (*1970 Valašské Meziříčí) študoval na konzervatóriu v Brne
dirigovanie a hru na cimbal, v štúdiu dirigovania pokračoval na pražskej
AMU, kde absolvoval u Františka Vajnara. Dirigoval muzikály Hair, Rusalka,
pre Divadlo J. K. Tyla v Plzni zaranžoval a naštudoval rockovú operu A.
Rybnikova Juno a Avos. V roku 1991 sa stal dirigentom MPS Beseda vo
Valašském Meziříčí a súčasne druhým dirigentom Českého filharmonického
zboru Brno (do r. 1993). Od roku 2000 je zbormajstrom zboru Vox
Nymburgensis. (Zlaté pásmo z Medzinárodnej zborovej súťaže duchovnej hudby
v Námestove (2005) Cena pre najlepší zahraničný zbor na medzinárodnej
súťaži GAUDE CANTEM v Bielsku-Biale v Poľsku (2007), v roku 2011 zvíťazil
Vox v súťaži Medzinárodného zborového festivalu hudobného romantizmu vo
Vlachovom Březí (hlavná cena prof. Václava Matouška a Cena za prevedenie
ľudovej piesne).

Počas štúdií sa začal venovať aj spevu, najprv u Marcyna B. Sczycińského,
následne u Terézie Blumovej. Pravidelne sa zúčastňoval na majstrovských
kurzoch u Maria van Altenu. Ako spevák sa zaoberá interpretáciou tzv.
starej hudby (Capella Regia, Musica Florea, Ritornello, Collegium vocale
1704 atď.), spolupracoval s Jiřím Stivínom a vystupuje s olomouckým súborom
Ensemble Damian v operách T. Hanzlíka a V. Zouhara. V mužskom kvartete
Affetto svoj záber rozširuje aj o hudbu súčasnú a experimentálnu (diela M.
Štědroňa, M. Košuta, J. Meisla, A. Pärta a ďalších).

Je stálym hosťom Národného divadla v Prahe. Stvárnil postavu Dominika Haška
v opere M. Smolka Nagano, rolu Hephaestiona v Hanzlíkovej opere Slzy
Alexandra Velikého, dvojrolu Agáty a Dargelosa v opere Phillipa Glassa Les
enfants terrible. V súčasnej dobe tu vystupuje po boku Sone Červenej v
opere A. Březinu Zítra se bude, pojednávajúcej o procese s Miladou
Horákovou. Za svoj výkon bol nominovaný na cenu Alfreda Radoka.

Jan Mikušek je tiež spoluzakladateľom Medzinárodného festivalu cimbalu vo
Valašskom Meziříčí. Ako aktívny hráč na cimbal premieroval celý rad
skladieb napísaných pre tento nástroj. www.voxnbk.cz, www.affetto.cz

Vokálny súbor GREGORIANA bol založený na jeseň roku 2004. Jeho členovia
odvtedy pravidelne účinkujú pri latinských bohoslužbách v Dóme sv. Alžbety
v Košiciach. Repertoár súboru tvoria okrem gregoriánskeho chorálu najmä
renesančná a stredoveká polyfónia, ale aj súčasná chrámová zborová tvorba.
Okrem účinkovania pri liturgii súbor vystupuje aj koncertne, najmä v
Košiciach a okolí. Členovia súboru sú amatérski speváci so speváckymi
skúsenosťami z iných zborov. Vedúcim súboru je *Marek Klein* (1969).
Gregoriánskemu chorálu sa s rôznou intenzitou venuje od roku 1992. Popri
samoštúdiu a liturgickej praxi absolvoval niekoľko kurzov a podujatí
súvisiacich s gregoriánskym chorálom pod vedením osobností ako Jiří Hodina,
David Eben, Louis-Marie Vigne, Alberto Turco, Nino Albarosa, Dom Yves-Marie
Leliévre. Podieľa sa aj na organizovaní podujatí tohto druhu.

 

© Studio Svengali, červen 2024
coded by rhaken.net