Vítejte na eshopu ARTA Music cz en

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC & JAROSLAV TŮMA
SVATÉ LÁSKY LABIRYNTH

  NOTY08     8595017420504     vyšlo 5/2015

Stylové varhanní skladby Jaroslava Tůmy inspirované slavným vokálním dílem Adama Václava Michny (výběr z České mariánské muziky, 1647). Vedle Michnova originálu (s vybranými slokami ke zpívání) je vždy zařazena původní Tůmova, ovšem dobová kompozice.

Noty pro varhany, příp. jiný klávesový nástroj – 76 stran, formát A4 na šířku, vazba V1


Jelikož v českých zemích nenalézáme v průběhu 17. stol.žádnou varhanní hudbu komponovanou domácími autory, přestože zde byla v té době i dávno předtím prokazatelně a hojně pěstována, dovolil jsem si zkomponovat několik kousků na Michnova témata tak, jak by je možná on sám vytvořil, kdyby ovšem býval chtěl. Nedbám ovšem vždycky a všude na puntičkářsky dokonalou stylovost. Ctěné publikum může brát moje dílka spíše jako návod, kterak se může erudovaný hudeb-ník bavit tím, že nalézá v přebohaté minulosti inspiraci ke své vlastní činnosti.Variace na Vánoční rosičku tak mohl teoreticky zkomponovat např. i Jan Pieterszoon Sweelinck, Fantasii Chtíc, aby spal zase třeba Johann Jakob Froberger. Vánoční magnét a střelec vznikl kompilací Michny a španělského skladatele José Eliase. Titulní Svaté lásky labirynth má předloh vícero, Vánoční roztomilost vychází z figury obsažené v anonymní skladbě anglického původu My Lady. Kytka aneb věneček mirrhový sice vybočuje stylově směrem k daleké budoucnosti, nicméně také zde plně využívám základní princip své sbírky, kdy při inspiraci cizími vzory je zároveň zachovávána harmonická a melodická struktura Michnových předloh. Partita Allegro na nebe vstupujícího Krista Ježíše možná potěší milovníky Johanna Pachelbela, v Lidské křaplavosti a anjelské líbeznosti lze zase objevit postupy Samuela Scheidta a v závěru ještě starší. Nikoli na první pohled dešifrovatelné jsou ohlasy Michnových témat v Praeludiu in C ve stylu Dietricha Buxtehudeho či v Toccatě in a ve stylu Georga Muffata. V posledně jmenované skladbě ale zároveň zazní i doslovné citace z Muffatovy Toccaty primy a z jedné skladby Johanna Pachelbela. Fantasia La, mi, re má svůj předobraz ve stejnojmenné anonymní skladbě z 16. stol., podobně Smrt, konec, zvonec v dílech Girolama Frescobaldiho. ​
     (z předmluvy Jaroslava Tůmy)

VÁNOČNÍ ROSIČKA / Adam Václav Michna
Variationi sopra / Jaroslav Tůma
VÁNOČNÍ NOC – CHTÍC, ABY SPAL  /Adam Václav Michna
Fantasia Ut, re, mi, fa, sol, la / Jaroslav Tůma
VÁNOČNÍ MAGNÉT A STŘELEC / Adam Václav Michna
Batalla – toccata / Jaroslav Tůma
SVATÉ LÁSKY LABIRYNTH / Adam Václav Michna
Passacaglia / Jaroslav Tůma
VÁNOČNÍ ROZTOMILOST / Adam Václav Michna
Ostinato / Jaroslav Tůma
VÁNOČNÍ VINŠOVANÁ POŠTA / Adam Václav Michna
Burlesca / Jaroslav Tůma
KYTKA ANEB VĚNEČEK MIRRHOVÝ. ANEB O UMUČENÍ PÁNĚ / Adam Václav Michna
Nasat, Versetti I, II, III, IV, Finale / Jaroslav Tůma
ALLEGRO NA NEBE VSTUPUJÍCÍHO KRISTA JEŽÍŠE / Adam Václav Michna
Partite diverse sopra il corale / Jaroslav Tůma
OHEŇ SVATODUŠNÍ – Passamezzo, Hymnus e Saltarello /Jaroslav Tůma - Adam Václav Michna
LIDSKÁ KŘAPLAVOST A ANJELSKÁ LÍBEZNOST PŘI MUZICE NA SV. TROJICI / Adam Václav Michna
Variationi sopra / Jaroslav Tůma
MARIÁNSKÉ LARMO / Adam Václav Michna
Praeludium in C / Jaroslav Tůma
MARIÁNSKÉ AVE / Adam Václav Michna
Fantasia La, mi, re / Jaroslav Tůma
SMRT – KONEC – ZVONEC /Adam Václav Michna
Toccata per l’elevatione / Jaroslav Tůma
DUŠE V OČISTCOVÉM OHNI / Adam Václav Michna
Toccata in a / Jaroslav Tůma

 CD nahrávka

© Studio Svengali, únor 2024
coded by rhaken.net