Vítejte na eshopu ARTA Music cz en

JAROSLAV TŮMA – JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU
Cyklus vánočních koled pro varhany sólo

  NOTY 10     9790706567006     vyšlo 11/2021     

Já bych rád k Betlému - Chaconne
Štědrej večer nastal - Fughetta
Nesem vám noviny - Versus
Slyšte, slyšte, pastuškové – Versus
Splnilo se Písmo svaté - Aria. A due claviers. Cantus firmus in tenore
Jak jsi krásné Jezulátko - Contrapunctus a 3 voci
Pojďte všichni k jesličkám - Bicinium - Trio
Štěstí zdraví, pokoj svatý - Chorální předehra. A due claviers
Kriste, světa Spasiteli - Chorální předehra. A due claviers
Chtíc, aby spal - Chorální předehra. A due claviers. Cantus firmus in soprano
VÁNOČNÍ SUITA
I. Co to znamená? - Allemande. Cantus in basso
II. Byla cesta, byla ušlapaná - Courante. Cantus in alto
III. Já malý přicházím - Sarabande. Cantus in soprano
IV. Co se stalo, přihodilo - Gavotte. Cantus in soprano et in alto
V. Ejhle chasa naša - Bourée. Canone in octava
VI. Na nebesích hvězdička - Menuetto. Cantus in soprano
VII. Co se tak svítí v Betlémě - Gigue
Syn Boží se nám narodil - Thema, Sei varianti
Krásná Panna - Hymnus - Cantus canone in sexta et contrapunctus canone in octava
Kristus Pán se narodil - Trio. Cantus in pedale
Vítej, vítej, božské Dítě - Canone in septima
Půjdem spolu do Betléma - Versus - Trio. Canone in octava
Poslouchejte, křesťané - A due. Canone in decima - A tre. Canone in sexta
V půlnoční hodinu - Hymnus - Contrapunctus a 3 voci. Manualiter - Bicinium
Veselé vánoční hody - In organo pleno. Pedale doppio
Ej Panenka - Aria. A due claviers. Cantus in tenore
Narodil se Syn Boží - Chorální předehra. Trio. Cantus in tenore
Tichá noc - Ouverture. Cantus in pedale
Adeste fideles / Jdou zástupy věrných - Moto ostinato. A due claviers
Narodil se Kristus Pán - Motetto. Cantus per augumentatione in soprano
Narodil se Kristus Pán - In organo pleno a 5 voci

Každý, kdo se zabývá hudebním improvizováním, ví své o obtížích, jaké nás potkají, chceme-li se naučit improvizovat tzv. stylové kopie. Ještě tak pachelbelovské toccaty, jednodušší ciaccony či fugata ve stylu “malých mistrů”, to se jakžtakž zvládnout dá. Ale naučit se formy, jaké pěstoval s oblibou Johann Sebastian Bach, to už je notně obtížné. Vždy jim zůstáváme při improvizování mnoho dlužni. Vzpomeneme-li na autorovo nabádání z titulního listu “Orgelbüchlein”, abychom se jeho skladbami poučili a inspirovali, bereme je zpravidla jako určitou nadsázku. O nápodobu se většinou ani nepokusíme. Zpracování chorálních melodií zde obsažených nás sice má ponoukat k následování Bachova příkladu, jenže pokud vůbec se odhodláme, ony naše pokusy stejně končívají hluboko pod Bachem nastavenou laťkou. Nevadí, prý i snaha se cení. Alespoň to tak říkáváme studentům v hodinách improvizace i kompozice. Protože v Bachových očích jsme stejně všichni jen žáčci, odhodlal jsem se své pokusy i tak zveřejnit. Některé vyšly z improvizací, jiné - jako např. kánony - jsem se pokoušel rovnou komponovat.

Vzhledem k tomu, že s největší chutí se po celý život věnuji interpretaci Bachových varhanních a klávesových skladeb na varhanách, cembale i klavichordu, beru i své kompoziční kousky především jako osobní krok k poznávání hudby zevnitř, a to nejen té Bachovy. Věřte, že získáte-li zkušenost s vytvářením těchto forem na papíře, začnete poté dokonce i trochu jinak hrát právě třeba Bachovy kánony či fugy. Všechno škrtání a opravování vás neustále konfrontuje s nepřebernými tajemstvími hudby a napovídá, jak asi má ta či ona fráze nebo věta optimálně vyznívat. Třeba u kánonů je nutné při hraní pozorně sledovat lineární průběh kánonických hlasů, jakoby rozdvojit svoji mysl, což interpreti často nestíhají, vnímají pouze vertikální osu a harmonický průběh. Jak jinak pak zní třeba Goldbergovy variace! Také si ale při komponování uvědomíte, jak moc asi autorům vždy záleželo na tom, aby jejich výtvory zněly srozumitelně uším posluchačů. Každý tón a každý souzvuk má být dozajista zřetelně vnímatelný. Dnes tak často přeháněná tempa jsou mi proto pouze zbytečným produktem netrpělivosti a povrchnosti.

V případě sbírky Já bych rád k Betlému je sice řada koled inspirována právě třeba chorály z Orgelbüchlein, ale některé připomínají i jiné možné předlohy. Posluchač objeví názvuky na Jesus bleibet meine Freude, Wachet auf aj., ale také na “fischerovskou” ciacconu, na barokní moteto nebo na rytmus, jaký využil např. Leonard Bernstein či jiní skladatelé 20. století. Suita sestavená z barokních tanců je velmi dobře hratelná také na cembale či klavichordu. Celá sbírka je koncipována tak, aby hudebně vytvořila jeden dramaturgicky přesvědčivý celek, nicméně je možné podle vlastní úvahy každého zájemce zahrát cokoli a jakkoli v libovolném sledu. Na veřejnosti, ale i pro vlastní potěchu. Při koncertní produkci je lépe se vyhnout době adventní (až na několik výjimek), pro potěchu lze koledy hrát klidně uprostřed parného léta. Charakter jednotlivých kompozic umožňuje využít poměrně širokou škálu varhan různých velikostí a stylů čistě podle chuti a nálady. Opravdu, některé kousky jsou až dost těžké, ale zkrátka mi tak vyšly a sám jsem se je proto musel poctivě naučit…

     (z doslovu Jaroslava Tůmy)
 


Autorova CD nahrávka ze Svaté Hory:

© Studio Svengali, červenec 2024
coded by rhaken.net