VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

Leoš Janá?ek (1854 - 1928)
Smy?cové kvartety

  

  F1 0034   [8595017403422]   vyšlo 12/1992

I. kvarteto pro 2 housle, violu a violoncello (1923)
"Z podn?tu Tolstého Kreutzerovy sonáty"
II. kvarteto pro 2 housle, violu a violoncello (1928)
"Listy d?v?rné"

Leoš Janá?ek:Smy?cové kvartety - Doležalovo kvarteto 45:36
1.
I.smy?cový kvartet - Adagio 4:22
2.
I.smy?cový kvartet - Con moto 4:24
3.
I.smy?cový kvartet - Con moto 4:15
4.
I.smy?cový kvartet - Con moto 5:05
5.
II.smy?cový kvartet - Andante 6:00
6.
II.smy?cový kvartet - Adagio 6:09
7.
II.smy?cový kvartet - Moderato 6:22
8.
II.smy?cový kvartet - Allegro 8:03

Doležalovo kvarteto
Ji?í Fišer: housle
Vladimír Ku?era: housle
Karel Doležal: viola
Petr Hejný: violoncello

"M?l jsem na mysli ubohou ženu, trápenou, bitou, ubitou, jak o ní ruský spisovatel Tolstoj psal v díle Kreutzerova sonáta." 

"Dnes jsem napsal v tónech tu mou nejsladší touhu. Biji se s ní. Ona vít?zí. Ty rodíš. Jaký úd?l m?l by v život? ten synek? Jaký úd?l Ty? Tak, jak Jsi Ty, padat se slzami do smíchu: tak to zní."

"Píši t?etí z °Milostných dopis?°. Aby byl hodn? veselý a pak aby rozplynul se ve vidinu, která by se podobala Tvému obrazu, pr?svitnému jako v mlze." 

"Bude to krásná, zvláštní, bujná, oduševn?lá, mimo vši obvyklost skladba." 

"Láska veliká - skladba slabá. A já bych rád: láska velká - skladba slavná. A u mne je láska velká, stálá - pole široké a slunce nad ním, jak by ve dne v noci. Tu by mohla vzniknout i tónová úroda bohatá."

"Já mám jen neskonalou radost nad tím složením, na °naše p?íb?hy° kvartetem. Bál jsem se, jdu-li tou prací výš. A šel jsem výše. Což možno nehý?it radostí tehdy, když se zdálo mi, že zem? pode mnou se t?ese, že slunce se zakolébalo, že vše kolem se zmaten? to?ilo?" 

"A n?která místa šeptají tak n?žn?."

Leoš Janá?ek v dopisech Kamile Stösslové

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net