Vítejte na eshopu ARTA Music cz en

Johann Sebastian Bach
Varhanní knížka (Orgel-Büchlein), BWV 599-644
Jaroslav Tůma

F10156   [8595017415623]   vyšlo 4/2007

Jaroslav Tůma – varhany v kostele sv. Petra, Bruchsal, Německo (Vladimír Šlajch, Borovany, 2004)

play all Orgel-buchlein - Jaroslav Tůma 84:08
1.
Nun komm der Heiden Heiland 1:35
2.
Gott, durch deine Gute 1:13
3.
Herr Christ, der ein´ge Gottes-Sohn 1:59
4.
Lob sei dem allmachtigen Gott 1:02
5.
Puer natus in Bethlehem 1:06
6.
Gelobet seist du, jesu Christ 2:04
7.
Der Tag, der ist so freundereich 1:51
8.
Vom Himmel hoch, da komm´ich her 0:54
9.
Vom Himmel kam der Engel Schar 1:35
10.
In dulci jubilo 1:33
11.
Lobt Gott, ihr Christen allzugleich 0:51
12.
Jesu, mein Freude 3:05
13.
Christum wir sollen loben schon 2:13
14.
Wir Christenleut 1:44
15.
Helft mir Gottes Gute preisen 1:21
16.
Das alte Jahre vergangen ist 2:35
17.
In dir ist Freude 3:07
18.
Mit Fried ind Freud fahr´ich dahin 1:43
19.
Herr Gott, nun schliess den Himmel auf 2:55
20.
O Lamm Gottes, unschuldig 3:31
21.
Christe, du Lamm Gottes 0:52
22.
Christus, der uns selig macht 2:29
23.
Da Jesus an dem Kreuze stund 1:16
24.
O Mensch, bewein dein Sunde gross 6:39
25.
Wir danken dir, Herr Jesu Christ 0:57
26.
Hilf Gott, dass mir´s gelinge 1:32
27.
Christ lag in Todesbanden 1:40
28.
Jesus Christus, unser Heiland 0:58
29.
Christ ist erstanden 4:07
30.
Erstanden ist der heil´ge Christ 0.56
31.
Erschienen ist der herrliche Tag 1:02
32.
Heut´ triumphieret Gottes Sohn 1:31
33.
Komm, Gott Schopfer, heiliger Geist 1:01
34.
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend 1:35
35.
Liebster Jesu, wir sind hier 1:53
36.
Dies sind die heil´gen zehn Gebot´ 1:25
37.
Vater unser im Himmelreich 1:51
38.
Durch Adams Fall ist ganz verderbt 2:20
39.
Es ist das Heil uns kommen her 1:00
40.
Ich ruf´ zu dir, Herr Jesu Christ 2:40
41.
In dich hab´ich gehoffet, Herr 1:12
42.
Wenn wir in hochsten Noten sein 2:15
43.
Wer nur den lieben Gott lasst walten 1:46
44.
Alle Menschen mussen sterben 1:44
45.
Ach wie nichtig, ach wie fluchtig 1:06

Varhanní knížka Johanna Sebastiana Bacha

Sbírka chorálů, kterou vytvořil Bach za svého působení ve Výmaru a v jejímž komponování chtěl pokračovat v Köthenu, měla původně obsahovat 165 chorálů. Nakonec jich zpracoval pouze 45, respektive 46, jelikož chorál Liebster Jesu je zaznamenán ve dvou téměř shodných versích. Důvodem nedokončení sbírky bylo, že ve službě u knížete Leopolda v Köthenu neměl už Bach tolik příležitostí věnovat se varhanám jako dříve.
     Půvabný je titulní list sbírky. Bach v něm píše, že se v knížce dává začínajícímu varhaníku návod, jak provádět chorál různým způsobem a jak nabýt obratnosti v používání pedálu. Své dílo věnuje nejvyššímu Bohu ke cti a bližnímu k poučení.
     Chorály Varhanní knížky jsou miniaturních rozměrů. Jedná se o vybroušené perly, které kromě duchaplného polyfonního myšlení prozrazují Bachovo sepjetí s pevnou vírou v Boha. Nikoli jen vnější, ale zejména vnitřní a intensivně prožívanou. Vnější religiozita je dána už rozvrhem zpracovávaných chorálů, které jsou seřazeny podle možného užití v rámci církevního roku. Vnitřní vyplývá z nezměrné hloubky hudebního výrazu. Nikdo před Bachem a patrně ani po něm nedosáhl tak vycizelovaného kompozičního mistrovství polyfonní prací s tématem i protivětou, současně ale i silného emočního účinku využitím prvků barokní tónové symboliky. Vzdechy bolesti, téma Kříže, Adamův pád, andělská křídla, strhující radost, to vše jsou atributy, které Bach dokonale včlenil do hudby logicky plynoucí, harmonicky bohaté a zároveň přirozeně znějící, povznášející i duchaplné.
     Interpretace rozměrem sice nepatrných skladbiček přináší varhaníkovi přesto o to větší různá úskalí. Návaznost temp, zřetelnost hlasů, přehlednost jednotlivých veršů a zároveň účelná stavba hudební fráze, to vše musí být dokonale promyšleno a vyváženo. Jedním z největších problémů je volba registrace. Panuje pověra, že Varhanní knížku je možné vcelku provádět pouze na velké varhany. To z toho důvodu, že mnozí věří na přímou úměru mezi množstvím rejstříků ve varhanách a bohatstvím barev, které takové varhany jsou schopny předvést. Bylo by to nadmíru logické, kdyby ale vždy na každých varhanách bylo možné každou teoreticky představitelnou kombinaci pro žádaný zvuk využít. Opak bývá pravdou. Leckteré rejstříky se s jinými vůbec nepojí. Důvod? Varhany nejsou stroj, ale umělecké dílo. Jako se liší Stradivariho housle od výrobku z továrny, stejně se liší továrně vyráběné varhany od mistrovských, které jsou postaveny s největší rukodělnou péčí a s dokonalým smyslem pro intonaci každé píšťaly.
     Varhany Vladimíra Šlajcha v Bruchsalu u Karlsruhe v Německu z roku 2004, které postavil do původní barokní skříně Philippa Seufferta z roku 1769, jsou právě takovým klenotem. Jejich třicet znějících rejstříků ve dvou manuálech a pedále splňuje dokonale požadavky, jaké klade klasická varhanní polyfonie na ozev píšťal, zřetelnost tónů a rozmanitost barev. Každá tradiční i méně obvyklá kombinace rejstříků je zde možná, dokonale zvukově uspokojivá.
     Kostel sv. Petra v Bruchsalu, pohřební místo biskupů ze Speyeru, je příkladem vynikající klasicistní architektury. Autorem vznosné stavby je Balthasar Neumann z Würzburgu. Akustika křížové chrámové lodi s kopulí je bohatá na dozvuk, přesto křišťálově čistá. Mým cílem je představit chorály Varhanní knížky jako hudební celek, který má přes svůj charakter určitého torza hluboký filosofický smysl. Zároveň ukázat, že vlivy tradičního varhanářství saského, českého či vůbec středoevropského je i dnes možné přetavit do podoby nástroje, který ideálním způsobem slouží nesmrtelné Bachově hudbě.

Jaroslav Tůma

Další nahrávky Jaroslava Tůmy:

© Studio Svengali, květen 2024
coded by rhaken.net