Vítejte na eshopu ARTA Music cz en

JAN DISMAS ZELENKA: MISSA SANCTISSIMA TRINITATIS
Kožená, Hlavenková, Sporka, Předota, Pospíšil, Štryncl, Musica Florea

 

DMK0017   [8594003441721]   vydáno 1994

ukázky:  Kyrie eleison   Christe eleison   Cum sancto Spiritu II

KYRIE                    
[1]    Kyrie eleison I (Coro)           1:27           
[2]    Christe eleison (Aria, Alto solo)           4:11           
[3]    Kyrie eleison II (Coro - Fuga)           2:36            
GLORIA                    
[4]    Gloria in excelsis Deo (Coro e soli SATB)           5:46            
[5]    Qui tollis peccata mundi (Coro)           3:02            
[6]    Quoniam tu solus Sanctus (Aria, Soprano solo)           4:36            
[7]    Cum sancto Spiritu I (Coro)           0:26            
[8]    Cum sancto Spiritu II (Coro - Fuga)           2:05          
CREDO                  
[9]    Credo in unum Deum (Coro e soli SATB)           5:07           
[10]    Et incarnatus est (Coro)           1:49            
[11]    Et resurrexit (Coro e solo Tenore)           3:40            
[12]    Et unam sanctam...Ecclesiam (Soli - SAT)           1:38            
[13]    Et vitam venturi saeculi (Coro - Fuga)           3:27            
SANCTUS                     
[14]    Sanctus (Coro)           1:49            
[15]    Benedictus (Aria, Soprano solo)           5:33          
[16]    Osanna in excelsis (Coro)           0:27          
AGNUS DEI                     
[17]    Agnus Dei I (Soli: Tenore e Basso)           4:05            
[18]    Agnus Dei II (Coro)           0:44            
[19]    Dona nobis pacem (Coro - Fuga)           2:35  

Musica Florea, řídí Marek Štryncl 

ZPĚVÁCI
soprán: Anna Hlavenková (solo 4,6,9,12,15), Magda Černá, Leona Pelešková, Markéta Jáchymovská
alt: Magdalena Kožená (solo 2,4), Markéta Cukrová, Jana Lewitová
tenor: Richard Sporka (solo 4,11), Stanislav Předota (solo 12,17), Lubomír Moravec (kontratenor, solo 12)
bas: Michael Pospíšil (solo 9,17), Radim Vondráček, František Kuncl

ORCHESTR
Marek Špelina (2,6,15) - flétna, Gerhard Kowalewski, kopie, Jacob Denner 1715
Václav Kapsa (2,6,15) - flétna, Gerhard Kowalewski, Godefroid Adrien Rottenburgh 1760
Jean Marc Philippe (1-11,13-19) - barokní hoboj, Olivier Cottet podle Thomas Stanesby 1720
Matthias Haase (1,3-5,7-11,13,14,16,18,19) - barokní hoboj, Peter Deont 1901, kopie, Öberlender
Christian Leitherer (17) - chalumeau, G. Wolf, 1992, podle Denner cca. 1700
Juraj Korec (1,3-11,13-16,18,19) - barokní fagot, anonym, Německo cca. 1750
Dagmar Valentová - barokní housle, Georg Hopf, 1783
Jiřina Doubravská - barokní housle, Franz Kastl, 1766
Martin Kalista - barokní housle, Johann Udarlicus Eberle, 1767
Simona Pešková - barokní housle, anonym, Itálie cca. 1750
Lenka Hessová - barokní housle, anonym, Německo cca. 1750
Lenka Zelbová - barokní housle, Joseph Helmer 1756
Lýdie Cillerová - barokní viola, anonym, Tyrolsko cca. 1750
Marie Slavíčková - barokní viola , anonym, Německo, cca. 1810
Pavel Řezáč (1-11,13-19) - barokní violoncello, Tyrolsko 1750
Jan Doskočil (1-11,13-16,18,19) - barokní kontrabas, Josef Rauch 1789
Přemysl Vacek (1-3,5-19) - arciloutna, Jiří Čepelák 1990, italský typ 17.stol.
Přemysl Vacek (4) - teorba, Jiří Čepelák 1992, kopie Matteo Buechenberg 1614
Robert Hugo (1-17,19) - varhanní pozitiv, Daniel Přib 1992 dle vzorů z 18. stol. 

Nahrávka ve světové premiéře

Český barokní skladatel Jan Dismas Zelenka působil většinu svého tvůrčího života v Drážďanech. Společenského zenitu v rámci drážďanského hudebního života dosáhl Zelenka ve 20. letech 18. století, kdy zastupoval dvorního kapelníka Johanna Davida Heinichena. V té době řídil Zelenka veškerou chrámovou hudbu a k jeho povinnostem patřilo i její komponování. Missa Sanctissimae Trinitatis byla dokončena v roce 1736. Vznikla jako první z pěti vrcholných mešních kompozic , které Zelenka komponoval v posledním desetiletí svého života. 
Všechny Zelenkovy vrcholné kompozice byly ovlivněny moderními druhy světské tehdejší doby – koncertem a operou. Jejich styl označujeme jako smíšený chrámový styl. Ten uchovává sice staré techniky chrámové hudby - motetový způsob kompozice a fugu, zároveň je však kombinuje s moderními technikami instrumentálního koncertu a operní árie. Vznikly tak rozsáhlé velkolepě koncipované kompozice, u nichž bychom předpokládali, že autor použije také adekvátně velký provozovací aparát. Opak je pravdou. Zelenka nepoužil ve svých vrcholných mších např. žesťové nástroje, které dodávaly lesku jeho dřívějším skladbám, ale uchýlil se k nápadně malému obsazení, které ostře kontrastuje s velkou formou. Vedle vokálních hlasů použil dvoje housle, dva hoboje, violu a basso continuo, ve mši Sanctissimae Trinitatis ještě dvě sólové flétny a chalumeau.

© Studio Svengali, červen 2024
coded by rhaken.net