VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

ANTONIO CALDARA: L'AMOR NON HA LEGGE
Ensemble Damian & Tomáš Hanzlík

 

F10240   [8595017424021]   3CD & DVD   vyšlo 7/2019 

 

Antonio Caldara (1670–1736) – L’amor non ha legge
Favola pastorale (Jarom??ice 1728)
libreto: Giovanni Domenico Bonlini

CD 1 Atto primo   _67:24
CD 2 Atto secondo   _76:11
CD 3 Atto terzo   _67:01

Ensemble Damian & Tomáš Hanzlík
Ortensio – Jaromír Nosek, basso
Dorinda – Dora Rubart-Pavlíková, soprano
Albondi – Václav Je?ábek, basso
Millène – Aneta Petrasová, alto
Tirsi – Ond?ej Holub, tenore
Serpilla – Hana Holod?áková, soprano
Nicori – Filip Dámec, soprano
Bottandro – Ji?í Polá?ek, basso
Agnetti – Juliana Synková, soprano
oboe: Aleš Ambrosi (solo 8/2), Tereza Samsonová, Vojt?ch Podroužek
fagotto: Petr Budín
violino: Veronika Manová (solo 1/1, 17/1), Agnieszka Papierska (solo 17/1), Sarah Flögel, Pawel Miczka, Simona Tydlitátová, Vojt?ch Jakl
viola: Jakub Verner, Branislav Lariš
violoncello: Petra Machková ?adová (solo 13/1), Libor Mašek (recitativy)
theorbo, guitare: Marek Kubát
cembalo, organo: Martin Smutný
contrabasso: Matyáš Berdych

& DVD dokumentární film „DVD LÁSKA NEZNÁ HRANIC" (2018)   _87:26

Nám?t scéná?, režie: Tomáš Hanzlík
Ú?inkují: Jana Perutková, Michel Cardin, Jana Petrová, Jana Spá?ilová
Kamera: Ivo Zatloukal, Miroslav Krej?í, Tomáš Zindler
St?ih: Ivo Zatloukal, Tomáš Zindler
Animace a titulky: Jan Flaška

Bonusy: partitura, party, libreto, texty

Vážení a milí,

     v rukou máte kompletní edici barokní opery císa?ského vicekapelníka Antonia Caldary (1670–1736), kterou u n?j objednal v roce 1728 pro sv?j zámek v Jarom??icích nad Rokytnou Johann Adam Questenberg (1678–1752). Novodobá premiéra opery se uskute?nila na zámku Nové Hrady v rámci festivalu Smetanova Litomyšl 27. – 30. ?ervna 2018, následn? pak byla provedena ve dnech 16. – 19. ?ervence na festivalu Olomoucké barokní slavnosti. 

V rámci scénických provedení byla opera pro formáty festival? r?zným zp?sobem krácena. Vzhledem ke kvalit? díla jsme ale považovali za nutné zve?ejnit operu v plném zn?ní, což se uskute??uje práv? touto nahrávkou. V opakujících se ?ástech Da Capo jsem si dovolil na nahrávce zasáhnout do p?vodní Caldarovy hudby a prohloubením ur?itých minimalistických znak? tak cht?l vést p?es ?asovou propast dialog na téma: daleko – blízko. Odchylka od autografu je také v arii A timida cervetta (8/2), na naší nahrávce je chalumeau nahrazeno barokním hobojem.

T?i CD jsou dopln?ny o DVD s dokumentárním filmem, který krom? historických okolností vzniku opery dokumentuje náš dlouhodobý zájem o operní provoz na jarom??ickém zámku. Jako bonusy toho DVD naleznete také kompletní provozovací materiál, kterým chceme podpo?it p?ípadná další nastudování díla nebo alespo? koncertní provozování jednotlivých árií, které nabízejí nep?eberné množství afekt? ve všech hlasových polohách. Vzhledem k této motivaci jsme se rozhodli pro praktickou provozní edici, ve které je navrženo generálbasové ?íslování. P?vodní autograf žádná generálbasová ?ísla neobsahuje. Do partitury jsme vložili také doslovný ?eský p?eklad. Up?ednost?ujeme tak zjevn? ?eského uživatele edice, ale koneckonc? opera už v dob? vzniku pro ?eskojazy?né prost?edí byla ur?ena.

Tomáš Hanzlík

 
 
 
 
 
 

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net