VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

NOVÉ VARHANY JEZUITSKÉHO KOSTELA V BRN?
Pavel ?erný, Martin Jakubí?ek, Petr Kola?, Jaroslav T?ma 

 

NFC2018   [85950174000100]   vyšlo v ?íjnu 2018 

Nástroj postavila švýcarská varhaná?ská firma Matthis v roce 2018.

    Johann Sebastian Bach (1685–1750): Preludium a fuga Es dur, BWV 552
1. Preludium 10:33
2. Fuga 7:23
    Johann Sebastian Bach: Chorální zpracování 
3. Ich ruf‘ zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639 3:06
    Jaroslav T?ma
4. Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Adagio C dur, KV 356 3:19 
5. César Franck (1822–1890): Cantabile B dur, op. 36 6:31
    (T?i kusy pro velké varhany, ?. 2)
6. Josef Kli?ka (1855–1937): Legenda D dur, op. 49 12:20
    Pavel ?erný
7. Franz Liszt (1811–1886): Preludium a fuga na téma B-A-C-H, S 260 13:24
8. Leoš Janá?ek (1854–1928): Varhanní sólo z Glagolské mše 2:53
    Petr Kola?
9. Martin Jakubí?ek (1965): Improvizace 16:58
    Martin Jakubí?ek

celkový ?as – 76:30


Podle mého p?esv?d?ení se jedná o nejlepší moderní varhany v naší republice s možností interpretace hudby všech stylových údobí. Krásný barokní chrám má výbornou akustiku, díky které vyniknou nes?íslné zvukov? barevné kombinace. Chrámový k?r je dosti prostorný pro umíst?ní komorního orchestru, takže se zde otevírají možnosti pro sólové koncerty s orchestrem a r?zná komorní uskupení. Naši studenti i pedagogové tím získávají mimo?ádnou p?íležitost koncertovat na tomto vynikajícím nástroji....   (Alena Veselá, Brno)
 

VARHANY BRN?NSKÉ LORETY 

 

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net