Vítejte na eshopu ARTA Music cz en

Johann Sebastian Bach: Sonáty pro flétnu a klávesový nástroj
Yoshimi Oshima & Jaroslav Tůma

Bach – Oshima, Tuma 

F10186   [8595017418624]   vyšlo 10/2010  

play all J.S.Bach - Yoshimi Oshima, Jaroslav Tůma 68:03
1.
Sonata in B minor_Andante 7:51
2.
Sonata in B minor_Largo e dolce 3:59
3.
Sonata in B minor_Presto (Allegro) 6:38
4.
Partita in A minor_Allemande 3:36
5.
Partita in A minor_Corrente 2:13
6.
Partita in A minor_Sarabande 2:45
7.
Partita in A minor_Bourrée anglaise 1:39
8.
Sonata in E minor_Adagio ma non tanto 3:31
9.
Sonata in E minor_Allegro 3:07
10.
Sonata in E minor_Andante 3:58
11.
Sonata in E minor_Allegro 6:00
12.
Suite in C minor_ Prelude 4:28
13.
Suite in C minor_ Fugue 5:54
14.
Suite in C minor_ Sarabande 4:52
15.
Suite in C minor_ Gigue e double 7:23


K velmi otřelým klišé patří tvrzení, že hudba nezná hranic, spojuje národy, umožňuje porozumění mezi lidmi. Jako leckomu jinému i mně přinesly životní zkušenosti poznání, o jak hluboké pravdy v daném případě jde. Japonsky nebo česky si s Yoshimi Oshimou moc nepopovídáme, jakýkoli třetí jazyk má také svá omezení, jedině v hudbě si můžeme rozumět dokonale.
     Někdo by přesto očekával, že pro českého varhaníka a japonského flétnistu bude spolupráce na poli klasické evropské hudby přinášet určitá úskalí. Přinejmenším v latentní rovině působení různých kulturních prostředí, ve kterých jsme vyrůstali, což by mohlo teoreticky znamenat i náš rozdílný přístup k hudbě. Podle úvah mnohých lidí by prý Středoevropan měl mít k Bachovi a jeho složité polyfonii vzhledem ke svým kořenům jaksi přirozeně blíž. Jenže uvědomme si, že už dávno nežijeme v prostředí blahodárně působícím na lidské tvory kvalitní hudbou a také tichem. Jen málokdo, kdekoli na světě, tedy i na starém kontinentu, má to štěstí, že ho od kočárku neobklopují zvuky převážně nelibé, a to i v podobě takzvané „hudby“. Hudební nadání jedinců je ale dáno našimi geny, neseno naším podvědomím eventuelně zušlechťováno cíleně vyhledávanými okolními vlivy a pílí. V Japonsku je v tomto směru výchozí situace naprosto stejná. Vlastní touha hudebníka po poznávání krásy a kvality je daleko důležitější než vnější prostředí se všemi tradicemi.
     Hudba Johanna Sebastiana Bacha patří ke zdrojům v oblasti hudebních prožitků nejušlechtilejším. Přináší lidstvu uspokojení jak po stránce intelektuální, tak po stránce citové. Má řád a rovnováhu, zároveň nadprůměrně emotivní obsah. Na světě je v současnosti jen málo flétnistů hrajících Bacha s takovým zaujetím a tak často na četných koncertech, jako Yoshimi Oshima. Díky tomu si vytvořil k Bachově hudbě osobitý vztah, který respektuje svět barokní polyfonie s jeho plastickým a zřetelným frázováním i výrazové možnosti a krásu zvuku moderní, soudobé flétny.
     Klávesové nástroje jsou v Bachových skladbách sólistovi vždy důležitým partnerem. Ať se jedná v našem případě o cembalo v Sonátě h moll, nebo o varhany v sonátě e moll a Suitě c moll, která je úpravou skladby Bachem určené původně loutně.

Jaroslav Tůma

© Studio Svengali, červen 2024
coded by rhaken.net